stávající zahrada

Reference stávající zahrada

Ukázka realizace č. 1

Zahrada se stávajícím kvalitním trávníkem. Trávník jsme slupovačkou sejmuli a uložili v rolích u výkopů. Po provedení zemních prací byl položen zpět na své původní místo. Zdrojem vody je vrtaná studna. Použit byl systém HUNTER a jednotka PRO-C s meteostanicí. Zahrada je doplněna o rozvod tlakové vody. Na tlakový rozvod je zde napojeno i posezení vč. zahradní sprchy.

 

Ukázka realizace č. 2

Na stávající zahradě byl namontovaný systém Gardena a Claber. Z těchto podkladů nebylo možné nic použít, proto se realizovala zcela nová instalace. Zákazník měl náročné požadavky a s výsledkem prací byl velmi spokojený. K této zahradě jsme dodávali i automatickou sekačku a v současné době pro tohoto klienta realizujeme další nemovitosti. Zdrojem vody je studna a je použit tlakový rozvod. Zapojen byl systém HUNTER s jednotkou X-CORE a meteostanicí SOLAR SYNC.

 

Ukázka realizace č. 3

Jednalo se o stávající zahradu. Trávník na většině zahrady byl ve stavu, kdy nebylo možné jej sloupnout (trávníkový drn drží sloupnutý trávník pohromadě) – nebyl řádně prokořeněný, drnovitý a byl vyprahlý. Kde to bylo možné, tak jsme jej sloupli a položili na zpět. Po realizaci bylo místo oseto. Za tři týdny se trávník zelenal znovu na celé ploše a po dvou měsících nebyly znatelné výkopy. Zdrojem vody byla málo vydatná studna, proto jako akumulace bylo využito jezírko. Použit byl systém Hunter, trysky MP rotátory (na menších plochách rozprašovací). Dále byla zapojena ovládací jednotka X-CORE s meteostanicí SOLAR SYNC. Zákazník byl velmi spokojen, následně jsme prováděli závlahu i sousedům v menším satelitním městečku.