Poslední zprávy ze světa závlah
29 květen

Filtrace vody pro závlahu trávníku

Aby závlahový systém dlouho a bez problému fungoval, musí být vstupní voda vyčištěna vhodným filtračním zařízením. Čistá voda je jedním z prvků, aby závlaha dobře a dlouhodobě fungovala. Jaké jsou způsoby filtrace vody a jak vypadá použití v praxi?

Proč se voda pro závlahu filtruje?

Filtrujeme pouze mechanické nečistoty, nemá význam odstraňovat rozpuštěné látky, protože je to velmi nákladné a spotřeba vody pro automatický závlahový systém je poměrně velká. Volba filtrace je individuální, záleží na druhu znečištění vstupní vody.

Nejčastější volbou je diskový filtr

Mezi naše oblíbence patří především diskové filtry, které používáme na systémy, kde je zdrojem vody studna, ať již kopaná či vrtaná, jímky na dešťovou vodu i systémy napojené na vodovodní řad. S těmito filtry se nemusíte obávat, že když filtr nevyčistíte, že se protrhne, jako tomu je u síťových filtrů.

Dimenzi filtru je třeba zvolit na základě průtoku, znečištění vody a potřebném tlaku pro závlahu. Pokud se zjistí, že například vrtaná studna hodně „pískuje“, lze před tento diskový filtr předřadit separátor písku, který odstředivou silou odloučí z vody zrnka písku, která spadnou do sběrné nádoby a předfiltrovaná voda se následně dočistí v diskovém filtru.

Jak se řeší extrémně znečištěná voda?

V případě větších systémů, nebo při používání extrémně znečištěné vody, či vody s biologickým znečištěním lze použít filtry automatické, které se proplachují v závislosti na zanešení, ale to je kapitola sama pro sebe a taková řešení již většinou vyžadují projekční přípravu a vzorky vody.

Filtruje se i městská voda?

Pokud používáme vodu městskou, i zde je nutné použít filtr. Tyto filtry jsou pak jako pojistné, protože může dojít k poruše vodovodu kdekoliv na trase mezi vodojemem a vaší zahradou. Touto cestou se do vodovodu mohou dostat nečistoty, které by mohly zapříčinit selhání el. mag. ventilu či ucpaly sítka v postřikovačích, nebo by mohlo dojít z zaseknutí rotačního postřikovače, který je neopravitelný.

Máte nějaké otázky nebo chcete realizovat závlahu? Neváhejte nás kontaktovat.