jak funguje závlaha

Jak funguje závlaha druhy závlah a jejich výhody i nevýhody

Závlaha, závlahový nebo zavlažovací systém slouží pro zajištění rovnoměrné vláhy zavlažované plochy. Můžeme zavlažovat trávníky, výsadby, jednotlivé stromy, skleníky, pole, skrápět antuku, ochlazovat střechy a další. Jaké rozlišujeme druhy závlah?

Řízená závlaha trávníků

Nejrozšířenějším způsobem zavlažování okrasných trávníků je systém výsuvných postřikovačů umístěných zároveň s terénem, které se vysouvají tlakem vody vždy na předem nastavenou dobu. Tuto dobu nastavujeme v řídicí jednotce, kterou doporučujeme umisťovat do interiéru (garáže, zahradního domku či technické místnosti).

Úderové postřikovače

Na zemědělských plochách či fotbalových hřištích menších klubů jsou rozšířené tzv. úderové postřikovače, a to ať statické na stojáncích nebo mobilní zavlažovací cívky. Typickým příkladem mobilní závlahy fotbalového hřiště je REMO vozík, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci vody po celé hrací ploše. Kontaktujte nás a poradíme Vám i se závlahou Vašeho hřiště.

 

Nadzemní kapková závlaha

Nejrozšířenější je nadzemní kapková závlaha, která se instaluje po výsadbách rostlin, před navážkou mulčovací kůry či štěrků. Dalším poměrně rozšířeným druhem zavlažování výsadeb je mikropostřik, kdy je mezi rostlinami instalováno mikropotrubí (př. cca 5 mm) a je ukončené stojánky s mikropostřikovači. Toto řešení je v záhonku viditelné, má však tu výhodu, že některé trysky můžete dle potřeby přesunout, nebo uzavřít. Dalším druhem jsou kapkovače, které se používají přímo k jednotlivým rostlinám a jsou opět rozvedeny mikropotrubím.

Můžeme zavlažovat i jednotlivé větší stromy tzv. zasakovacími koši. Jde v principu o perforovaný válec, do něhož velmi pomalu natéká voda. V neposlední řadě zavlažuje fóliovníky a skleníky. Poslední variantou je podzemní kapkovací závlaha.  

Podzemní kapková závlaha

Trávníkové plochy je možné zavlažovat i podzemním kapkovacím potrubím, které je umístěno 8 až 10 cm pod povrchem trávníku a opět pomocí ovládací jednotky vykapává voda z tohoto potrubí po nastavenou dobu. Toto řešení  má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou podzemní kapkové závlahy je, že i když závlaha probíhá, můžete trávník i nadále využívat. U tohoto druhu závlahy je nižší spotřeba vody oproti řešení postřikovači (menší odpařování vody) – dávkujete vodu přímo do kořenového systému trávníku.

Musím ale zmínit i nevýhody: mezi největší nevýhodu patří cena, která je téměř trojnásobná oproti řešení postřikovači, nelze zde provádět údržbu aerofikací (hloubka uložení potrubí), systém je náročnější na čistotu vody a má kratší životnost.

Další užitečné informace

Zajímá Vás, jak funguje ovládací jednotka, meteostanice nebo jaký je ideální zdroj vody? Tyto a další zajímavé informace se dozvíte v našem blogu nebo nás kontaktujte.