Předání zakázky Přes zaškolení až po pravidelný servis

Po dokončení celé zakázky Vás zaškolíme (naučíme systém ovládat, sami si to také vyzkoušíte) a vše projdeme – od nastavení postřikovače až po vyčištění filtru. I když je nastavení jednotky velmi intuitivní a podobné pokojovému termostatu, nebojte se, když se vše nenaučíte hned. Rádi Vám pomůžeme i dodatečně. 

Nastavení závlahy

Námi vyladěný systém není třeba přenastavovat. Nastavené parametry jsou uložené v ovládací jednotce do tzv. „neprchavé paměti“, ze které, když se do programování zamotáte, opět námi nastavený program vyvoláte. Jsme Vám samozřejmě nápomocni a v případě potřeby za Vámi přijedeme. Závlahu lze nastavit i po telefonu. Nemusíte mít obavy, o veškeré seřízení závlahového systému se postaráme.

Telefonní číslo, které máte k námi dodané ovládací jednotce, slouží i pro potřeby servisního zásahu. V případě, že Vám budeme i systém servisovat, naleznete aktuální nastavení ovládací jednotky závlahy i na servisním listě.

Dokladová část

Předáme Vám veškerou dokladovou část (záruční listy, návody v češtině a další dokumenty). Dokumentaci skutečného stavu (dle velikosti zakázky) dostanete nejčastěji na CD v podobě fotografií z realizace, kde jsou vidět všechny trasy výkopů. U větších zakázek, kde je to předem domluveno, provedeme geodetické zaměření, revizi, vypracujeme manuály obsluhy a dodáme prohlášení o shodě.

Dostanete i návrh servisní smlouvy na servisní činnosti. Předáme Vám také doplňky, které byly v cenové nabídce – hadice, postřikovací pistole, seřizovací klíče, klíčky od ovládací jednotky, pokud nám poskytnete klíče od branky, tak samozřejmě i ty.

 

Vše archivujeme

Veškeré tyto dokumenty vyjma záručních listů jsou u nás archivovány, takže když ztratíte CD, jednoduše Vám dokumentaci znovu vypálíme na CD či pošleme e-mailem, úschovnou nebo jiným způsobem. Odsouhlasíme si provedené práce a domluvíme se na fakturaci.

Budeme rádi a vynasnažíme se, abyste se systémem byli maximálně spokojeni, tzn. že bude vše fungovat a že o něm nebudete ani vědět.