stávající zahrada

Reference rodinné domy

Ukázka realizace nové zahradyUkázka realizace nové zahradyUkázka realizace nové zahradyUkázka realizace nové zahrady

Zde se jednalo o zahradu, která se budovala na zelené louce. Jsou zde celkem tři zdroje vody. Jedním je studna, která napájí v případě nedostatku vody dvě akumulační nádrže a dopouští jezírko. Dalším zdrojem vody je přepad z ČOV. Voda z ČOV je pouze pro zavlažování kapkovou závlahu výsadeb. A voda z jímek slouží pro závlahu trávníků. Závlaha je na těžkých jílovitých půdách. Použit byl systém HUNTER jednotka PRO-C, meteostanice SOLAR SYNC.

 

Ukázka realizace nové zahrady

Zde se jednalo o rozsáhlou závlahu, která se budovala rovněž na zelené louce. Zdrojem vody je vrtaná studna. Použit byl systém HUNTER s jednotkou PRO-C a meteostanice. Zavlažovací systém je zde doplněn o rozvod tlakové vody po rozsáhlém pozemku. Typy půdy se zde střídaly od písčité po těžké jílovité.

 

Ukázka realizace nové zahrady

Zde je zahrada ve svahu, zdrojem vody je hloubkový vrt. Použit byl systém Hunter, jednotka HUNTER X-CORE a meteostanice Solarsync. Zahrada je na velmi těžkých půdách v podhůří  Krkonoš. Použity byly převážně rotační trysky MP-Rotator, členitější plochy pak jsou zavlažovány rozprašovacími postřikovači.

Ukázka realizace stávající zahrady

Zahrada se stávajícím kvalitním trávníkem. Trávník jsme slupovačkou sejmuli a uložili v rolích u výkopů. Po provedení zemních prací byl položen zpět na své původní místo. Zdrojem vody je vrtaná studna. Použit byl systém HUNTER a jednotka PRO-C s meteostanicí. Zahrada je doplněna o rozvod tlakové vody. Na tlakový rozvod je zde napojeno i posezení vč. zahradní sprchy.

 

Ukázka realizace stávající zahrady

Na stávající zahradě byl namontovaný systém Gardena a Claber. Z těchto podkladů nebylo možné nic použít, proto se realizovala zcela nová instalace. Zákazník měl náročné požadavky a s výsledkem prací byl velmi spokojený. K této zahradě jsme dodávali i automatickou sekačku a v současné době pro tohoto klienta realizujeme další nemovitosti. Zdrojem vody je studna a je použit tlakový rozvod. Zapojen byl systém HUNTER s jednotkou X-CORE a meteostanicí SOLAR SYNC.

 

Ukázka realizace stávající zahrady

Jednalo se o stávající zahradu. Trávník na většině zahrady byl ve stavu, kdy nebylo možné jej sloupnout (trávníkový drn drží sloupnutý trávník pohromadě) – nebyl řádně prokořeněný, drnovitý a byl vyprahlý. Kde to bylo možné, tak jsme jej sloupli a položili na zpět. Po realizaci bylo místo oseto. Za tři týdny se trávník zelenal znovu na celé ploše a po dvou měsících nebyly znatelné výkopy. Zdrojem vody byla málo vydatná studna, proto jako akumulace bylo využito jezírko. Použit byl systém Hunter, trysky MP rotátory (na menších plochách rozprašovací). Dále byla zapojena ovládací jednotka X-CORE s meteostanicí SOLAR SYNC. Zákazník byl velmi spokojen, následně jsme prováděli závlahu i sousedům v menším satelitním městečku.... a rukama nám navíc prošlo dalších 1 200 zahrad :-)