jak probíhá realizace

Jak probíhá realizace závlahového systému Od první schůzky až po předání zakázky

Po přípravě a schválení návrhu přichází na řadu samotná realizace závlahového systému. Ta začíná osobní schůzkou na Vaší zahradě, kde si ujasníme technické údaje a následně jsou započaté výkopové práce s pokládkou potrubí. 

Osobní schůzka na vaší zahradě

Po vzájemné dohodě na termínu realizace zavlažovacího systému se s Vámi musíme sejít ještě jednou na zakázce. Zde si pro závlahový systém upřesníme všechny podstatné údaje – např. trasy zemních vedení, která bychom mohli naší činností poškodit, přesně si řekneme umístění ovládací jednotky, meteostanice, čerpací stanice a podobně.

Dále záleží jen na Vás, zda chcete být při realizaci přítomni. V případě, kdy umisťujeme komponenty do uzamykatelných prostor, je Vaše přítomnost nezbytná z důvodu odemykání, pokud se např. nedohodneme na předání klíčů. Při realizaci používáme nejmodernější vlastní techniku – kolové řetězové frézy, pásové frézy a jiné.

Šetrné výkopové práce

Jako první krok přesně rozměříme umístění postřikovačů a zahajujeme zemní práce, na které používáme kolové či pásové frézy a v případě realizace do stávajícího trávníku i loupačku trávníku. Výkopy frézou mají obrovskou výhodu oproti ručnímu výkopu či výkopu bagrem, protože veškerou zeminu na jemno nadrtí, takže je materiál vhodný i jako obsyp potrubí.

Kde výkopy nelze provést frézou (malé prostory), nastupuje ruční práce. Po přípravě výkopů nastává vlastní pokládka potrubí, kabelů, osazování navrtávacích pásů, postřikovačů, elektroventilů apod. Následuje zához a hutnění. Při velkých zakázkách používáme zahrnovák výkopů, který zeminu zapraví do výkopu a částečně ji uhutní.


Vlastní speciální technika

Na menších zakázkách se zához provádí ručně a vybírají se kameny, které by mohly poškodit rozvody. Dále se výkop hutní, opět rovná a hutní, dokud není terén srovnaný pro přípravu na osetí, nebo pokládku travního drnu. Na hutnění výkopů používáme speciální velice úzký vibrační pěch. Tím se lišíme od konkurence, která na hutnění nepoužívá nic, nebo ruční pěchy, v lepším případě velký a těžký stavební pěch. Přebytečná zemina se naloží a odveze, případně uloží na určené místo.

Zapojení a první spuštění závlahy

V případě jílovité zeminy dodáváme pod trávník zahradnický substrát či přesátou zeminu. Po těchto hrubých úpravách se systém proplachuje, zapojují se elektroventily, ovládací jednotka, čidla a po pročištění se osazují koncové trysky, které se seřizují. Po celou dobu realizace jsou postřikovače označeny praporky, aby nedošlo k jejich poškození, např. zahradníky. Tyto tam zůstávají do doby, kdy je zakázka kompletně hotová a není zde pohyb cizích osob. Po zrealizování a montáži přichází na řadu předání zakázky a školení o tom, jak závlaha funguje.