Poslední zprávy ze světa závlah
4 Únor

Jaký zdroj vody použít pro závlahu

Jako zdroje pro automatickou závlahu, závlahový systém používáme převážně studny či jímky na vodu. Studny mohou být kopané, vrtané, ražené. Jde o nejběžnější zdroj vody a nejlevnější vodu pro závlažovací systém, kde umístíme čerpadlo buďto ponorné, nebo nadzemní – odstředivé či samonasávací. Volbu čerpadla a následně nadimenzování závlahového systému vychází právě z vydatnosti zdroje vody a místních podmínek. I když je studna málo vydatná v desetinách litrů/sec, lze závlahu realizovat. Pokud přesto řešíme i méně vydatné zdroje, neobejdeme se bez akumulační nádrže. Tyto zdroje vody jsou méně náročné na filtraci, protože obsahují menší množství nečistot.

Přírodní zdroje vody pro závlahu

Zdroj vody nám může posloužit i vodoteč, rybník, nádrž s otevřenou hladinou. U těchto zdrojů vody bývá náročnější filtrace, protože obsahují velké množství převážně biologických nečistot. Oproti studniční vodě mají zase výhodu, že neobsahují tolik rozpuštěných látek (měkčí voda, méně železa, manganu a dalších) a voda má vyšší teplotu, než voda studniční.

Vodovodní řad

Jako poslední bych zmínil vodovodní řad, který využíváme v případě, že na zakázce není jiný výše zmiňovaný zdroj. V první fázi je třeba prokalkulovat možnosti zhotovení studny, je –li reálná. Pokud se jedná o malou zahrádku, je vybudování studny a následné vybavení čerpadlem natolik nákladné, že se investice v horizontu 15-ti let nevyplatí. Proto vodovodní řad není vždy tím nejdražším zdrojem vody. Spočítáme vám roční spotřeby vody a uděláme rozvahu v návratnosti investice do studny, protože ani čerpadlo není věčné. Navíc, v případě vodovodního řadu jako hlavního zdroje pro automatické zavlažování, lze zažádat správce vodovodu o tzv. „podružné měření“ a nebude vám účtováno stočné, což představuje od 40-60% ceny vody.